Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

UUID’

Co to jest UUID/GUID?

UUID - Universally Unique Identifier lub GUID - Globally Unique Identifier. Jest to globalnie unikatowy identyfikator składający się z 32 liczb szesnastkowych (więcej…)