Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

delay’

delay, czyli opóźniacz w pliku wsadowym

Prawie zawsze pisząc skrypt - plik wsadowy (BAT) chcemy, aby wykonał się on szybko. Prawie, bo czasem zachodzi potrzeba zatrzymania go na chwilę, wprowadzenia opóźnienia wykonywanych poleceń. MS DOS ma polecenie PAUSE, jednak wymaga ono interakcji użytkownika - wciśnięcia klawisza aby skrypt wznowił wykonywanie kolejnych poleceń. Nie ma jednak żadnego polecenia wprowadzającego przerwę - pauzę,…