Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

Jak przenieść domenę do innego rejestratora

Jeśli stałeś się (nie)szczęśliwym nabywcą domeny za 0 zł, zapewne po jakimś czasie zechcesz obniżyć koszt jej przedłużania. W tym celu należy zmienić rejestratora domeny, czyli przenieść ją do firmy, która nie zdziera za odnowienia domeny.

Dowiesz się:
Co to jest kod AUTHINFO i do czego on służy.
Jak uzyskać kod AUTHINFO.
Czy zalegając z opłatami można przenieść domenę.


Aby przenieść domenę potrzebujesz kodu AUTHINFO


Kod AUTHINFO zabezpiecza proces transferu polskich domeny (np. pl, .com.pl) pomiędzy dwoma rejestratorami. Domeny globalne (np. .com, .net, .info) zabezpieczone są w podobny sposób z tą różnicą, że ich kod nosi nazwę AUTHCODE.

Skąd wziąć kod AUTHINFO i po co?

Kod AUTHINFO na wniosek właściciela domeny jest generowany przez dotychczasowego rejestratora. Następnie właściciel przekazuje go dowolnie wybranemu rejestratorowi, do którego chce przenieść domenę. Nowy rejestrator na podstawie kodu ma możliwość uruchomienia procedury transferu domeny.
AUTHINFO zabezpiecza właścicieli domen przed nieuprawnionym wykonaniem transferu i jest niezbędny, aby taki transfer przeprowadzić.

Czy wszystkie domeny są tak zabezpieczone?

Nie wszystkie domeny są w ten sposób zabezpieczone, np .eu nie jest.

Jak uzyskać kod AUTHINFO?

Procedury wydania kodu AUTHINFO powinny być szczegółowo opisane na stronie rejestratora.
Generalnie są stosowane dwa sposoby:

  1. Proszę uprzejmie pobrać sobie kod w panelu administracyjnym – gdzie od ręki i natychmiast użytkownik otrzymuje kod AUTHINFO.
  2. Proszę uprzejmie, ale proszę wysłać podpisany odręcznie wniosek o wydanie kodu, dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości, itp, itd. – kod AUTHINFO wyślemy listem poleconym.

Drugi sposób stosowany jest przez różne firmy sprzedające domeny za 0 zł, itp.
Cóż taki wniosek powinien zawierać?

  • dane właściciela domeny: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
  • nr dokumentu tożsamości,
  • nazwę domeny dla której ma być wydany kod AUTHINFO
  • odręczny podpis właściciela domeny – składającego wniosek.

Niektóre firmy wymagają kserokopii dokumentu tożsamości. Jeśli natomiast domena jest zarejestrowana na firmę, to potwierdzenia założenia firmy – uwagadata jego wydania nie może być później niż 30 dni!

Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać zwykłą pocztą. Niektórzy dopuszczają wysłanie faksem, bądź pocztą e-mail – ale skany dokumentów.

Jeśli musisz wysłać kserokopie dokumentów, które mogą zostać użyte w nieuprawniony sposób, to najlepiej czerwonym flamastrem, napisz na nich:
„DLA tu nazwa obecnego rejestratora NA POTRZEBY WYDANIA KODU AUTHINFO
Kod AUTHINFO jest ważny tylko 30 dni. Po ich upływie od daty wygenerowania traci on ważność!

Zalegam z opłatami, czy wydadzą mi kod AUTHINFO?

Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych usług na rzecz rejestratora – usługodawcy jest osobnym zagadnieniem.

Według NASK rejestrator zawsze ma obowiązek wydać kod AUTHINFO.

Za kilka dni wygasa ważność domeny. Mogę ją przenieść do innego rejestratora?

Dla domen polskich nie można przeprowadzić transferu, gdy do końca terminu ważności domeny zostało mniej niż 6 dni. – Rejestrator nie ma na to wpływu, ponieważ są to wymogi NASK.
Dla domen globalnych (.com, .net, .org) zaleca się rozpoczęcie procesu transferu na co najmniej 7 dni, a dla bezpieczeństwa najlepiej 14 dni przed końcem ważności domeny. Wynika to z większej złożoności procedur.

Szczegóły procedur należy sprawdzić u nowego rejestratora.

Zagapiłem się i zostało mniej niż 6 dni. Wszystko stracone?

Być może nie. Domena która wygasła jest zawieszana na 15 dni. Rejestrator ma techniczną możliwość przetransferowania jej w trakcje zawieszenia. Jednak takie działanie wykracza poza standardową procedurę i w praktyce tylko nieliczni rejestratorzy godzą się na nią.

Tags:

About

View all posts by

One Response

  1. Adam says

    Artykuł bardzo ciekawy. W teorii wyczerpał temat zamiany rejestratora domeny. A jak to wygląda w praktyce? Można poprosić o jakiś opis?

POST A COMMENT


Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, a nie spambotem proszę wykonać test poniżej.


*