Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

Powłoka systemowa

MS-DOS Batch

Powłoka systemowa (ang. shell) – jest to program komputerowy pośredniczący pomiędzy systemem operacyjnym, a użytkownikiem. Co prawda nie jest konieczna do działania samych programów, ale to powłoka systemowa przyjmuje polecenia i „wyprowadza” wyniki działania wywoływanych poleceń i uruchamianych programów. Jest więc konieczna jako interfejs pozwalający korzystać z komputera.

Powłoki systemowe możemy podzielić na powłoki tekstowe i graficzne.

Powłoka tekstowa

Jest to zwykle interpreter poleceń uruchamiany w trybie tekstowym, potocznie zwany konsolą. Powłoka tekstowa często sama zawiera zestaw podstawowych poleceń. Gdy polecenie wydane przez użytkownika nie jest wbudowane, uruchamia program zewnętrzny.
Powłoka tekstowa jest rozwiązaniem, które stosowano wcześniej niż powłokę graficzną i to z jej poziomu, zwykle, uruchamiana jest ta ostatnia. Także w przypadku awarii powłoki graficznej pozwala na jej naprawę.
Najpopularniejsze powłoki tekstowe:

 • bash – Bourne Again Shell (ang. ponownie powłoka Bourne’a),
 • CCP – (CP/M),
 • cmd.exe – (OS/2, Windows od wersji Windows 2000),
 • COMMAND.COM – interpreter poleceń systemu DOS,
 • csh – (UNIX),
 • DOS – (DOS, OS/2, Windows NT),
 • ksh (Korn Shell) – (UNIX),
 • sh – (UNIX),
 • tcsh – (UNIX),
 • Windows PowerShell – zaawansowany interpreter poleceń MS Windows dostępny od Windows XP,
 • zsh – (UNIX),

Prawie każda powłoka tekstowa, oprócz trybu konwersacyjnego (1, pracuje także w trybie przetwarzania wsadowego. Przetwarzanie wsadowe polega na zinterpretowaniu i wykonaniu określonego pliku wsadowego zwanego skryptem, który zawiera ciąg poleceń danej powłoki. W trybie tym interpreter poleceń pozwala na większą elastyczność i korzystanie z większej ilości poleceń wewnętrznych.

Powłoka graficzna

Powłoka graficzna ma zwykle postać menadżera plików i pozwala w łatwy sposób wykonywać najczęstsze operacje, kontrolowana jest za pomocą myszy.
Najpopularniejsze powłoki graficzne:

 • Eksplorator – domyślna powłoka systemu MS Windows,
 • Nautilus – powłoka dla środowiska GNOME,
 • Plasma – powłoka systemu będąca częścią środowiska graficznego KDE dostępna dla systemów operacyjnych: Linux, MS Windows i Mac OS X,
 • Unity – alternatywna powłoka dla środowiska GNOME.

Objaśnienia

(1 tryb konwersacyjny
z ang. conversation mode, tryb pracy pozwalający użytkownikowi na bezpośrednią ingerencję w proces wykonywania programu. W przypadku powłoki systemowej pozwala użytkownikowi na wprowadzanie poleceń pojedynczo i obserwowanie na bieżąco wyników ich działania.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, a nie spambotem proszę wykonać test poniżej.


*