Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

Ciąg znaków, czyli String i inne zmienne

Zmienna jest czymś w rodzaju szufladki w biurku, do której możemy coś włożyć. Nie jest to zwykła szufladka. Niezwykłość polega na dwóch specyficznych cechach:

  • Każda szufladka musi być wcześniej nazwana, czyli podpisana; np: ZMIENNA_A, ZMIENNA_B, itd.
  • Włożenie do szufladki nowej rzeczy bezpowrotnie usuwa starą jej zawartość.

I tak np. włożenie do szufladki ZMIENNA_A liczby 10, czyli przypisanie zmiennej ZMIENNA_A wartości 10 będzie wyglądało tak:

ZMIENNA_A = 10

Zmienne nie tylko przechowują różne wartości, ale też, a może przede wszystkim, można na nich wykonywać różne operacje np: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, itp.

Dodawanie

ZMIENNA_A = 20
ZMIENNA_B = 10
ZMIENNA_WYNIK = ZMIENNA_A + ZMIENNA_B

Jak zapewne domyślasz się ZMIENNA_WYNIK po tej operacji będzie miała wartość 30.

Pierwsza uwaga.

Dlaczego nie równa się 30, a ma wartość 30?
Bo szufladka nie może być równa liczbie, co najwyżej, może ją jedynie przechowywać. :)

Druga uwaga.

Dlaczego ZMIENNA_WYNIK = ZMIENNA_A + ZMIENNA_B, a nie jak na lekcjach matematyki ZMIENNA_A + ZMIENNA_B = ZMIENNA_WYNIK?

  1. To nie matematyka, tylko informatyka.
  2. Bo ZMIENNA_A = 10, a nie 10 = ZMIENNA_A

Odejmowanie

ZMIENNA_A = 20
ZMIENNA_B = 10
ZMIENNA_WYNIK = ZMIENNA_A - ZMIENNA_B

Zmienna ZMIENNA_WYNIK ma wartość 10.

Mnożenie, dzielenie, potęgowanie

ZMIENNA_A = 20
ZMIENNA_B = 10
WYNIK_MNOZENIE = ZMIENNA_A * ZMIENNA_B
WYNIK_DZIELENIE = ZMIENNA_A / ZMIENNA_B
WYNIK_POTEGOWANIE = ZMIENNA_A ^ WYNIK_DZIELENIE
Wyniki operacji

WYNIK_MNOZENIE = 200
WYNIK_DZIELENIE = 2
WYNIK_POTEGOWANIE = 400

String

Zmiennym oprócz wartości liczbowych można też nadawać wartości innego typu. Można np. przypisać jakiś tekst.

ZMIENNA_A = "Tekst."

Jak widać zmiennej ZMMIENNA_A przypisaliśmy wartość (Tekst.), która jest ciągiem znaków zawartych między cudzysłowami. Taki ciąg znaków nazywamy z j.ang. String i oprócz liter może składać się z cyfr i innych znaków dostępnych na klawiaturze.

ZMIENNA_B = " 1, 2, 3, 4 "
ZMIENNA_C = "maszeruje Hitler do..."
ZMIENNA_WYNIK = ZMIENNA_A + ZMIENNA_B + ZMIENNA_C

Operacja w wierszu nr 3, wyglądająca jak dodawanie, działa trochę inaczej niż w przypadku zmiennych liczbowych, bo wynikiem nie będzie suma zmiennych, a ich połączenie, czyli:
Tekst. 1, 2, 3, 4 maszeruje Hitler do…
Mnożenie, dzielnie i inne operacje działające na zmiennych liczbowych dla stringów także nie są dostępne. Ale można na nich robić inne rzeczy, jak np. wycinanie fragmentów ciągu tekstowego, itp.

Zadaniem powyższego wpisu jest ogólne wyjaśnienie pojęcia zmiennej i łańcucha znaków – string. Poszczególne języki programowania mogą posiadać więcej typów zmiennych liczbowych i tekstowych. Niektóre języki wymagają też deklaracji zmiennej i jej typu przed jej użyciem.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, a nie spambotem proszę wykonać test poniżej.


*