Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

Administracja usługami w Windows

Usługi

Z poprzedniego artykułu o usługach: „Usługi i inne demony” wiemy, że usługi uruchomione w tle niepotrzebnie zużywają zasoby naszego komputera wydłużając czas ładowania systemu i spowalniając działanie wszystkich używanych przez nas aplikacji. Potrafimy już administrować usługami (demonami) w Linux. Najwyższy czas, aby nauczyć się zarządzania nimi w MS Windows.

Przystawka Usługi – services.msc

W MS Windows do administracji usługami służy przystawka services.msc.
Przystawka Usługi
Z jej użyciem można realizować następujące zadania:

  • Uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie, wznawianie lub wyłączanie usług na komputerach zdalnych i lokalnych. Aby uruchamiać, zatrzymywać, wstrzymywać, uruchamiać ponownie i wyłączać usługi, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia.
  • Zarządzanie usługami na komputerach lokalnych i zdalnych (tylko na komputerach zdalnych pracujących w systemie Windows XP, Windows 2000 lub Windows NT 4.0).
  • Konfigurowanie akcji odzyskiwania podejmowanych w razie niepowodzenia usługi, takich jak automatyczne ponowne uruchamianie usługi lub komputera (tylko na komputerach pracujących w systemie Windows XP lub Windows 2000).
  • Włączanie lub wyłączanie usług dla określonego profilu sprzętowego.
  • Przeglądanie stanu i opisu poszczególnych usług.

Aby uruchomić przystawkę zarządzania usługami należy kliknąć jej skrót w Panelu sterowania lub, prościej, wpisać w wierszu poleceń: services.msc. Opis okna programu uważam za zbędny, ponieważ nazwy kolumn mówią wszystko i powinny być zrozumiane bez wyjaśnień.

Administracja usługami

Zaznaczmy kursorem myszy wybraną usługę i prawoklikiem rozwijamy kontekstowe menu. Większość jego opcji nosi nazwy tak oczywiste, iż nie ma sensu ich opisywać, z wyjątkiem opcji Właściwości, która wyświetla okno Właściwości usługi.
Właściwości usługi

Gdzie najbardziej interesująca nas jest rozwijana lista: Typ uruchomienia. Do wyboru mamy cztery opcje:

  • Automatyczny (opóźnione uruchomienie) – usługa zostaje włączona dopiero po zakończeniu procesu bootowania systemu.
  • Automatyczny – usługa jest uruchamiana w trakcie procesu bootowania sytemu.
  • Ręczny
  • Wyłączony

Nie bardzo wiadomo jaka jest różnica pomiędzy dwiema ostatnimi opcjami, ponieważ każda z nich nie włącza automatycznie usługi, ale obie pozwalają na ich ręczne uruchomienie.

Które usługi są zbędne

Niestety nie da się zrobić listy zbędnych usług na tyle uniwersalnej, aby pasowała ona wszystkim użytkownikom MS Windows, tak jak nie da się zrobić uniwersalnych butów, w których każdy czułby się wygodnie. Dlatego też, każdy użytkownik musi zdecydować sam, które z usług można wyłączyć bez szkody dla jego systemu.

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, a nie spambotem proszę wykonać test poniżej.


*