Komputer & Internet

w domu i zagrodzie

[perl] Logowanie do routera

perl

Skrypt logowania do routera w perl. Czasem może być potrzebny.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use WWW::Mechanize;
use 5.010;
no warnings;

my $mech = WWW::Mechanize->new( autocheck => 1 );

my $url = 'http://192.168.1.1'; # URL routera
$mech->credentials( 'user' => 'pass' ); # user i pass - dane logowania
$mech->get( $url );
my $content = $mech->content();
say $content;

exit 0;

Tags:

About

View all posts by

POST A COMMENT


Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem, a nie spambotem proszę wykonać test poniżej.


*